15-3-2017 Waarden van groen onderwijs

Waarden van groen onderwijs

Deze publicatie belicht de unieke waarden van het groene onderwijs: deze worden niet alleen gevormd door systeemkenmerken. Juist de betekenis die deze vorm van onderwijs heeft voor leerlingen, studenten, bedrijfsleven, bestuurders en maatschappij is van belang. In deze uitgave wordt dit door korte interviews belicht en worden ze samengevat.

Download >
26 oktober 2016 Ontwikkelagenda groen onderwijs 2016-2025

Ontwikkelagenda groen onderwijs 2016-2025

In 2016 ondertekenden alle groene onderwijsinstellingen (AOC's, HO en WUR), het groene bedrijfsleven en staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken de 'Ontwikkelagenda Onderwijs'. Hierin staan afspraken tussen de drie partijen. Zij gaan ervoor zorgen dat de leerlingen en studenten nog beter zijn voorbereid op de internationaal veranderende markt en er volop ruimte gegeven kan worden aan innovaties. Ook zijn er afspraken gemaakt voor meer kennisuitwisseling.

Download >
20 februari 2010 Chemische gewasbescherming in Nederland

Chemische gewasbescherming in Nederland

Brochure van Bureau Erkenningen over chemische gewasbescherming.

Download >
20 februari 2010 Chemical Plant Protection in the Netherlands

Chemical Plant Protection in the Netherlands

Engelstalige brochure van Bureau Erkenningen over chemische gewasbestrijding.

Download >
20 februari 2010 Chemischer Pflanzenschutz in den Niederlanden

Chemischer Pflanzenschutz in den Niederlanden

Duitstalige brochure van Bureau Erkenningen over chemische gewasbestrijding.

Download >