De Groene Norm 16 februari 2017

Mbo - Examens Besluit houders van dieren

Mbo - Examens Besluit houders van dieren

Met ingang van 1 juli 2014 is het Honden- en kattenbesluit vervangen door het Besluit houders van dieren. Voor beroepsbeoefenaars die bedrijfsmatig met bepaalde diergroepen werken is het verplicht per diergroep die op het bedrijf aanwezig is de betreffende Certificeerbare Eenheid te behalen. De verplichting geldt vanaf 1 juli 2021.


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws