Groen Kennisnet 22 juni 2017

Lespakket emissiescan beschikbaar

Lespakket emissiescan beschikbaar

De stuurgroep gewasbescherming van de AOC Raad heeft voor het groen onderwijs een lespakket emissie samengesteld. Het lespakket spitst zich met name toe op de erfemissiescan zoals die is ontwikkeld door Nefyto, Unie van Waterschappen, Agrodis en LTO Nederland. Koos van Splunter en Herman Janssen presenteerden het lespakket op vrijdag 16 juni tijdens de studiedag voor docenten gewasbescherming in Zeeland.

Zelf een les samenstellen
Docenten kunnen met het materiaal zelf een les samenstellen. In het pakket zitten een aantal PowerPoint-presentaties gericht op de erfemissiescan voor open teelten, bloembollen en fruitteelt. Die erfemissiescan is afgelopen jaar door ongeveer 700 telers gebruik, bijvoorbeeld in gesprekken met de overheid en waterleidingbedrijven om aan te tonen welke inspanningen de agrarische sector verricht. Naast de presentaties over de erfemissiescan zijn er een handleiding, enkele filmpjes en een quiz.


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws