AOC Raad 30 mei 2018

Bionext sluit aan bij netwerk mbo-groen op druk bezochte netwerkdag onderwijs-bedrijfsleven in Horti Centre

Bionext sluit aan bij netwerk mbo-groen op druk bezochte netwerkdag onderwijs-bedrijfsleven in Horti Centre

Het pas geopende World Horti Center in Naaldwijk was het decor voor de mei-editie van de netwerkdag groen onderwijs-bedrijfsleven. Ongetwijfeld was deze inspirerende locatie een van de redenen van de goede opkomst, maar ook inhoudelijk had deze bijeenkomst de deelnemers veel te bieden. Het netwerk verwelkomde ook een nieuwe deelnemer: Bionext sluit zich aan bij het netwerk mbo-groen, de gezamenlijke vertegenwoordiging door het groene bedrijfsleven.

De aanwezigen werden welkom geheten door Rick van Dam, in het auditorium van het World Horti Centre. Lentiz is één van de initiatiefnemers voor het bijzondere kenniscentrum, waar drie mbo-instellingen (Albeda, Lentiz, en Mondriaan) onder de naam MBO Westland onderdak vinden. Het centrum is een unieke samensmelting van onderzoek, demonstratie en educatie. Met deze samenwerking tussen onderwijs, overheid, onderzoek en bedrijfsleven wordt de tuinbouw nationaal en internationaal op een hoger niveau gebracht.

>> meer lezen over het World Horti Centre

Workshops
Daarna volgden de deelnemers een van de workshops en kregen ze een rondleiding. Bij de workshops kon men kiezen uit drie onderwerpen:

 1. Visie op examinering groen mbo 
  Vanuit de AOC’s is een (concept) visie opgesteld op examinering.  Wetswijzigingen rond de rol en positie van de examencommissie, nieuwe regels voor het valideren van de examenproducten en een kwaliteitsnorm voor examenleveranciers vormen de aanleiding om de visie te herzien. Om de uitvoerbaarheid en de kwaliteit van de examens hoog te houden, is het van belang ook de Beroeps Praktijk Vorming (BPV) hier in mee te nemen. Tijdens deze workshop maakten de deelnemers kennis met de visie, de ambitie, de randvoorwaarden en de beoogde uitvoering van de examinering.  Het bedrijfsleven en het onderwijs werken nauw samen als het gaat om het vaststellen van de kwalificatiedossier en om te  komen tot een valide en sterke examens zodat het civiel effect van de diploma’s geborgd blijft. 

  >> download de presentatie
   
 2. GroenPact, actielijn Cross-overs
  De grote maatschappelijke uitdagingen vragen om cross-sectorale samenwerking. Het is hard nodig dat verschillende vakgebieden en praktijken onderling in transdisciplinair verband samenwerken en elkaar versterken. Dat vraagt om nieuwe vormen van strategische verbindingen en een andere manier van (samen)werken. Onderwijsinstellingen kunnen hierop inspelen door samen met bedrijfsleven studenten (van alle leeftijden) hierin te begeleiden. In deze workshop werd verkend wat er nodig is om in een crossover context te werken en hoe bedrijfsleven en onderwijs hierin samen kunnen optrekken.

  >> download de presentatie
  >> download de roadmap ‘naar cross-over competentie’ – beeldvariant
  >> download de roadmap ‘naar cross-over competentie’ – tekstvariant
   
 3. Keuzedelen 
  Deze workshop bestond uit een aantal korte presentaties en toelichting door een aantal aanbieders van keuzedelen. Zo was er de introductie van een AOC overstijgende keuzedeel:  Sport en Golf, door Jeroen Zijlmans (VHG) en Dick Klop (Cumela). Edu’Actief en Brainstud waren aanwezig: met informatie van het aanbod aan keuzedelen en de uitgangspunten. En Edith Diepeveen van de AOC Raad was aanwezig om een korte uitleg te geven over de keuzedelen in het vmbo en de aansluiting op het mbo.

  >> download de presentatie over het keuzedeel Sport en Golf

Toekomst van het mbo
Na de rondleiding en workshops was er een inspirerende presentatie over het beroepsonderwijs van de toekomst, door Rini Romme van de MBO Raad. Hij nam de aanwezigen mee in allerlei ontwikkelingen en wat er in de toekomst op ons af komt. Een inkijkje in de wereld van jongeren, innovatie van het bedrijfsleven en de ontwikkelingen in het mbo. 

>> De presentatie zit vol met leuke voorbeelden en filmpjes is op te vragen door uw emailadres door te geven aan bij Scilla van Cuijlenborg. Zij zal deze met WE-transfer verzenden vanwege de omvang.

Bionext
Voordat het tijd was voor de netwerkborrel, was er nog een formeel moment. Bionext sluit zich aan bij het netwerk mbo-groen, het platform dat de gemeenschappelijke onderwijsbelangen behartigt in het mbo. Initiatiefnemer namens het werkgeversoverleg Jeroen Zijlmans heette de nieuwkomer van harte welkom. 
Bavo van den Idsert, directeur van Bionext, ondertekende het convenant. Hij benadrukte het belang van aandacht voor duurzame, natuurinclusieve biologische landbouw in het groene onderwijs: “De landbouw kan een enorme bijdrage leveren aan het oplossen van het CO2 en klimaatprobleem, het herstellen van de biodiversiteit en de bodemvruchtbaarheid. Bodem wordt het thema van het komende decennium en daarin kan de biologische landbouw veel kennis aandragen. Voor de toekomstige boeren van Nederland is van groot belang die kennis daarover in hun opleiding op te doen.”

>> meer over Bionext

In een volgende nieuwsbrief van de AOC Raad worden twee nieuwe data en locaties bekendgemaakt voor de bijeenkomsten in schooljaar 2018-2019.
 
 


Meer nieuws